raport_eea

Najnowszy Raport EEA

 

Europejska Agencja Środowiska opublikowała w tym roku długo oczekiwany raport „Late Lessons from early warnings: science, precaution, innovation„, który jest drugim wydawnictwem powstałym we współpracy EEA z szeregiem zewnętrznych autorów i recenzentów.

Publikacja ta poświęcona jest studiom szeregu przypadków obejmujacych chemiczne i technologiczne innowacje i zwraca uwagę na te, które okazały się mieć negatywne oddziaływanie, względem którego nie zastosowano środków zapobiegawczych we właściwym czasie, tłumiąc lub ignorując sygnały ostrzegające o możliwym zagrożeniu.

W Raporcie EEA 1/2013 omówiono 20 przypadków, ze wskazaniem  ich dalekosiężnego oddziaływania na politykę, naukę i społeczeństwo. Opisano w nim zarówno przeszłe działania, jak również obecnie wdrażane technologie, dla których zidentyfikowane zostały potencjalne zagrożenia.

Raport podzielony jest na pięć części dotyczących następujących zagadnień:

W Raporcie zawarto m.in. zalecenia dotyczące ulepszania ocen ryzyka i stosowania nowych form zarządzania,  jak również przedstawiono korzyści wynikające z szybkiego reagowania na pojawiające się sygnały ostrzegające o możliwym zagrożeniu.

Raport EEA 1/2013 jest dostępny online.