włosieniczniki

Zmiany w standardowych formularzach danych (SDF)

Standardowe formularze danych dla obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 uległy zmianie.Według nowych wytycznych przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska standardowe formularze danych będą aktualizowane co miesiąc. Obowiązujące dokumenty prezentowane są na stronie GDOŚ, przy czym na innych witrynach np. witrynie Komisji Europejskiej mogą występować rozbieżności danych, dlatego nie zaleca się korzystania z innych źródeł.

 

 

Obowiązujące dokumenty prezentowane są na stronie GDOŚ, przy czym na innych witrynach np. witrynie Komisji Europejskiej mogą występować rozbieżności danych, dlatego nie zaleca się korzystania z innych źródeł. Najnowsze zmiany przedstawione są na stronie:

http://natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-standardowych-formularzach-danych