667653_95216685

Awaria w elektrociepłowni Kozienice – wyciek mazutu do Wisły

16 lipca br. z powodu awarii w elektrociepłowni doszło do wycieku mazutu do Wisły. Mazut jest to ciężki olej opałowy powstający po destylacji ropy naftowej. Stanowi zagrożenie dla środowiska. Do Wisły dostało się 9m3 szkodliwej substancji.

Większość mazutu została usunięta przez strażaków tego samego dnia, jednak ekolodzy apelują, że nadal są widoczne pozostałości w rzece i na jej brzegach. „Znaleziono też zaolejone pisklę mewy śmieszki, które po przewiezieniu do Ptasiego Azylu zostało oczyszczone przez weterynarzy” – poinformował Przemysław Nawrocki z organizacji ekologicznej z WWF Polska.

Piotr Ludwiczak z biura prasowego spółki Enea, której podlega elektrownia w Kozienicach zapewnił, że wszystkie sygnały od ekologów zostały sprawdzone. „Przeprowadziliśmy zaawansowane oględziny brzegów Wisły na odcinku ok. 500 metrów od elektrowni. Nasze ekipy zarówno z brzegu, jak i z wody – na łodziach – szukały pozostałości mazutu. W kilku miejscach znaleziono śladowe ilości substancji i w sobotę oczyszczono wodę i brzegi” – powiedział Ludwiczak. Dodał, że w poniedziałek obszar ten zostanie sprawdzony jeszcze raz.

Zawiadomienie o skażeniu środowiska zostało również zgłoszone Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Monika Łaskawska – Wolszczak z WWF Polska informuje, że dostarczono również fotodokumentację wykonaną w pobliżu elektrociepłowni.

Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczas prowadzone działania naprawcze nie usunęły skutków awarii, w dniu 21 lipca br. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał dla ENEA Wytwarzanie S.A. decyzję nakładającą obowiązek przeprowadzenia właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii przemysłowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

W komunikacie przedstawionym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 25 lipca br., przedstawiono porównanie wyników monitoringu wód wykonanych przez WIOŚ w Warszawie w roku 2012 w punktach pomiarowo – kontrolnych: Wisła – Mniszew oraz Wisła Zajezierze z wynikami wody z nurtu rzeki Wisły w dniu awarii. Analiza powyższych wyników nie wykazała na pogorszenie stanu czystości wody rzeki Wisły. Należy jednak zaznaczyć, że w dniach 17 – 18 lipca br. zaobserwowano gwałtowny spadek poziomu wody rzeki Wisły. Taki stan spowodował osadzenie się zanieczyszczeń olejowych na linii brzegowej rzeki oraz mógł powodować wtórne przenoszenie zanieczyszczeń w dolne jej partie.

W tej sprawie odbyło się również spotkanie 22 lipca br. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w siedzibie urzędu. W spotkaniu

uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, firmy ENEA Wytwarzanie S.A., Fundacji WWF Polska, Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych Ptasi Azyl – ZOO Warszawa oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt – Lasy Miejskie Warszawa.

Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat aktualnego stanu środowiska przyrodniczego w okolicy elektrowni. Przedstawiono również podjęte dotychczas działania przez zainteresowane strony, których celem jest zminimalizowanie skutków zdarzenia. Uczestniczy spotkania wyrazili chęć współpracy. Zaplanowano organizację wspólnych kontroli terenowych obszaru objętego skutkami awarii. Przedstawiono także sposób postępowania w przypadku znalezienia zwierząt wymagających udzielenia im pomocy weterynaryjnej.

W przypadku odnalezienia na obszarze zdarzenia zwierzęcia zaolejonego lub wykazującego objawy zatrucia, bądź też martwego pozostawić je na miejscu zdarzenia apelują uczestnicy spotkania. O zaistniałej sytuacji poinformować Dyżurnego Inżyniera Ruchu ENEA Wytwarzanie S.A. – numer telefonu: 48 614-16-11 lub 48 614-18-11. W przypadku martwych zwierząt o fakcie ich odnalezienia poinformować drogą mailową na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl, w miarę możliwości załączając poglądową dokumentację fotograficzną.

Informacje w sprawie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.