EKSPERTYZA BOTANICZNA


Płatność rolnośrodowiskowa dla Pakietu 4. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000” oraz 5. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000” jest udzielana dla TUZ (trwałych użytków zielonych). 

DSC04390

Sporządzenie dokumentacji przyrodniczej jest warunkiem otrzymania płatności rolnośrodowiskowej.

JAKICH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH DOTYCZĄ EKSPERTYZY BOTANICZNE DO PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO (w ramach PROW 2014-2020):

 

W przypadku ubiegania się o płatność  siedliskową w ramach pakietów 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 –  konieczne jest wykonanie pełnej dokumentacji przyrodniczej danej działki rolnej. Firma LACERTA Joanna Łukaszewska dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy przygotują dla Państwa zarówno samą ekspertyzę botaniczną, jak również cały plan działalności rolnośrodowiskowej, niezbędny do uzyskania płatności.

Typy siedlisk wytypowane do uzyskania płatności w ramach pakietów 4 i 5:

•             zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

•             zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

•             murawy,

•             półnaturalne łąki wilgotne,

•             półnaturalne łąki świeże,

•             torfowiska.