EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA:


Płatność rolnośrodowiskowa dla Pakietu 4.Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000”  oraz 5.Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” jest udzielana dla TUZ (trwałych użytków zielonych). 

Clipboard01 (1)

Sporządzenie dokumentacji przyrodniczej jest warunkiem otrzymania płatności rolnośrodowiskowej.

 

JAKICH GATUNKÓW PTAKÓW DOTYCZĄ EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNE DO PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO (w ramach PROW 2014-2020):

  • Kszyk (Gallinago gallinago),
  • Krawawodziób  (Tringa totanus),
  • Rycyk (Limosa limosa),
  • Kulik wielki (Numenius arquata),
  • Czajka (Vanellus vanellus),
  • Derkacz (Crex crex),
  • Wodniczka (Acrocephalus paludicola),
  • Dubelt (Gallinago media) .

Wykonanie profesjonalnej ekspertyzy ornitologicznej niezbędne jest do otrzymania płatności w ramach „ptasiej” części pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.