Processed by: Helicon Filter;  MINOLTA DIGITAL CAMERA

Już wiadomo, że do końca 2015r. zostanie wyłoniona firma, która zaprojektuje i wykona Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

Do 2020 r. na terenie Zakładu Utylizacyjnego w gdańskich Szadółkach powstanie spalarnia odpadów, która będzie mogła obsługiwać nawet połowę gmin z terenu województwa. Szacunkowy koszt budowy spalarni to 400-500 mln zł.

 

Budowa spalarni jest konieczna ze względu na wchodzące w życie w styczniu 2016 r. przepisy unijne zabraniające składowania na wysypiskach śmieci tzw. frakcji energetycznej, czyli np. odpadów papierowych, szmacianych czy tworzyw sztucznych, które mogą być dobrym źródłem energii. 

W piątek, 3 października, na konferencji prasowej wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki oraz prezes Zakładu Utylizacyjnego Wojciech Głuszczak wyjaśnili szczegóły powstawania spalarni, której przygotowania trwają już od sześciu lat. Uzyskano już pozwolenia środowiskowe, ogłoszono postępowanie mające wyłonić firmę, która zaprojektuje i wykona Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów. 

Szacuje się, że podpisanie ostatecznej umowy ze zwycięzcą postępowania nastąpi pod koniec 2015 r. Sama spalarnia miałaby powstać do 2020 r. 

Wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki  wyjaśnił, że w zakładzie spalane będą nie tylko wysokoenergetyczne odpady z Gdańska, ale też odpady pochodzące z innych gmin, dotychczas zainteresowanie wyraziło 60 spośród 123 pomorskich gmin.

Rocznie można będzie spalić 250 tys. ton odpadów, a powstała energia zaspokoi potrzeby Gdańska na ciepłą wodę w sezonie letnim oraz zostanie wykorzystana do wytworzenia prądu.

Pieniądze potrzebne na zbudowanie spalarni w gdańskich Szadółkach, samorząd będzie starał się pozyskać m.in. z funduszy Unii Europejskiej, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz innych źródeł. Konieczność zbudowania spalarni jest uzasadniona obowiązkiem płacenia kary za składowanie odpadów. Inna opcją byłoby szukanie odbiorców tych odpadów i płacenie im za spalenie surowca, jednak mogłoby to znacznie przewyższyć budżet. Od początku 2016 r., kiedy wejdą w życie nowe przepisy do momentu uruchomienia zakładu, samorząd Gdańska chce oddawać odpady do spalenia postronnym firmom. Koszt spalania odpadów wiceprezydent ocenił na 150-250 zł za tonę.