MONITORING POREALIZACYJNY


Potrzeba prowadzenia monitoringu porealizacyjnego może wynikać zarówno z charakteru przedsięwzięcia, jak i jego lokalizacji. Stwierdzenie obowiązku i zakresu prowadzenia monitoringu zawiera się w Decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach. Koszt prowadzenia monitoringu jest uzależniony m.in. od obszaru prowadzenia prac, elementów środowiska, okresu prowadzenia badań oraz konieczności montowania/stosowania specjalistycznego sprzętu.

DLACZEGO PROWADZI SIĘ MONITORING POREALIZACYJNY:

Celem badań porealizacyjnych jest weryfikacja prognoz odnośnie możliwego oddziaływania na dany element (zespół elementów) środowiska przyrodniczego.

JAK PROWADZONY JEST MONITORING:

Sposób i terminy prowadzenia monitoringu zależy przede wszystkim od elementu środowiska, dla którego ma być prowadzony. Kontrole stanu siedlisk, roślin i grzybów polegają przede wszystkim na obserwacjach w okresie wegetacyjnym.

Monitoring ornitofauny prowadzony jest, w zależności od konieczności – w okresie lęgowym lub całorocznie.

Monitoring przejść dla płazów / małych zwierząt polega na prowadzeniu bezpośredniech obserwacjei płazów w okresie migracji i rozrodu, dobrym rozwiązaniem jest także zamontowanie kuwet z tuszem i płachty papieru,

syst2

Monitorowanie poziomu hałasu przy nowo-powstałych / przebudowanych drogach polega na pomiarach za pomocą specjalistycznego sprzętu w newralgicznych miejscach przy zabudowie mieszkaniowej.