Fot. Marcin Gołkowski
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
EKSPERTYZY PRZYRODNICZE
MONITORINGI POREALIZACYJNE
OPERATY ŚRODOWISKOWE (WODNOPRAWNE / ZINTEGROWANE / INNE)
POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

O nas

Firma LACERTA analizy środowiskowe powstała z myślą o:

► inwestorach planujących przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

► osobach fizycznych, firmach, instytucjach planujących przedsięwzięcia, do których wymagane jest posiadanie ekspertyzy, opinii przyrodniczej czy innego dokumentu środowiskowego,

► podmiotach korzystających ze środowiska,

► rolnikach ubiegających się o płatności rolnośrodowiskowe.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W OPRACOWANIACH NA POTRZEBY PLANOWANYCH, JAK I ISTNIEJĄCYCH INWESTYCJI:

Staramy się na bieżąco kontrolować zmiany prawne w ochronie środowiska, jak również uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach czy konferencjach branżowych, przez co analizy przez nas wykonywane są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz spełniają wymogi stawiane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska oraz inne organy decyzyjne i opiniujące.

Konsultacje z powyższymi organami pozwalają przewidzieć i wyeliminować ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz przyspieszają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

CO OFERUJEMY:

Oferujemy rzetelnie i terminowo wykonane opracowania z zakresu:

  • opracowań przyrodniczo – krajobrazowych do planów i projektów,
  • uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,

 Raporty OOŚ, w tym na obszarach Natura 2000),
  • operatów środowiskowych (na potrzeby uzyskania: pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń na przetwarzanie odpadów i in.),
  • modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu przemysłowego,
  • akredytowanych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu,
  • ekspertyz przyrodniczych ( w tym: monitoring środowiskowy, nadzór przyrodniczy)
  • ekspertyz rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2014-2020.

Zapraszamy do współpracy

NASZ PODSTAWOWY SKŁAD OSOBOWY:   

 

 

e - Pozwolenie Wodnoprawne, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza przyrodnicza, dokumentacja przyrodnicza, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, obliczenia emisji zanieczyszczeń, obliczenia hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń

e – Pozwolenie Wodnoprawne, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza przyrodnicza, dokumentacja przyrodnicza, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, obliczenia emisji zanieczyszczeń, obliczenia hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń