OBLICZENIA EMISJI HAŁASU

Aby określić spodziewany poziom hałasu związany z eksploatacją planowanej inwestycji niezbędne jest wykonanie modelowania.

Do wykonania  komputerowej symulacji modelowania poziomów emisji hałasu niezbędne jest uwzględnienie następujących parametrów :

  • Tereny zielone,
  • Zabudowa kubaturowa,
  • Źródła liniowe,
  • Źródła wszechkierunkowe,
  • Punkty obserwacji.

                            

PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną do oceny klimatu akustycznego w środowisku stanowi Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112). Powyższe rozporządzenie różnicuje normy hałasu (dopuszczalne poziomy) dla wskazanych terenów, z uwzględnieniem rodzajów obiektów lub działalności będących źródłem hałasu, pory dnia i nocy, a także okresów odniesienia.

Firma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE wykonuje tego typu opracowania w programie HPZ wg. Instrukcji ITB nr 338/96.