OBLICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

 

Firma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE, w zakresie obliczeń emisji zanieczyszczeń oferuje:

 

 • Wykonywanie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł :

  • punktowych,
  • liniowych,
  • powierzchniowych,

zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10).

 

Do modelowania stosujemy program OPERAT FB.

 

Do jakich dokumentów niezbędne jest modelowanie emisji zanieczyszczeń:

 1. wnioski o wydanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,
 2. wnioski do zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 3. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty OOŚ, przed uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 • Wykonywanie obliczeń emisji zanieczyszczeń, niezbędnych do​:

   

  • raportów do KOBiZE (wg wzoru z rozporządzenia MŚ z 28 grudnia 2010 r.)  
  • raportów do Urzędu Marszałkowskiego wg wzoru z rozporządzenia MŚ z dnia 18 czerwca 2009 r.,