OPINIE ORNITOLOGICZNE I CHIROPTEROLOGICZNE

 

Firma Lacerta Analizy Środowiskowe Joanna Łukaszewska wykonuje profesjonalne opinie ornitologiczne i chiropterologiczne, w tym inwentaryzacje budynków i osiedli, niezbędne przed wykonaniem remontów związanych z ich termomodernizacją (ocieplanie, położenie elewacji), rozbiórek oraz z innych czynności, których realizacja może prowadzić do  niszczenia siedlisk zajmowanych przez ptaki i nietoperze. Sa również często potrzebne przy ubieganiu się o wycinkę drzew.

  • Powyższe ekspertyzy są konieczne w przypadku ubiegania się o dotacje na remonty budynków pochodzące z funduszy unijnych.
  • Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków przed rozpoczęciem prac gwarantuje także ich niezakłócony przebieg –  w przypadku doniesienia o stwierdzonych nieprawidłowościach do RDOŚ, Inspektor Nadzoru Budowlanego może wstrzymać remont.

  Akty prawne chroniące ptaki w budynkach:

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)

2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (dz.u. 2014 poz. 1348)

 4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

5. Kodeks Karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., ze zm.)

6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz. U. z 2014 r. poz. 210)

7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: „każdy przypadek prac, skutkujących ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu, kwalifikuje się jako niszczenie ostoi i siedliska tego gatunku, zatem jest to naruszenie zakazu z ustawy o ochronie przyrody.”

 

Co zawiera ekspertyza: 

  • określenie jakie gatunki, w jakiej liczbie i gdzie gniazdują w / i na budynku,
  • ocenę potencjalnych miejsc, w których ptaki mogą założyć gniazda,
  • metody zabezpieczenia miejsc gniazdowania ptaków (także potencjalnych), aby w trakcie prowadzenia prac ptaki nie przystąpiły do lęgów,
  • wskazówki w jakiej liczbie i w jakich dokładnie miejscach powinny zostać rozwieszone sztuczne miejsca lęgowe, jako rekompensata za utracone siedliska gniazdowe w wyniku przeprowadzonych remontów.