rybołów

Platforma lęgowa dla rybołowa

Krajowa populacja rybołowa Pandion haliaetus szacowana jest na poziomie nieprzekraczającym 40 par. Od kilku lat obserwuje się stały regres tego gatunku, związany z ciągłym spadkiem liczebności oraz zagęszczenia populacji.

 

Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w Nadleśnictwie Bolewice została zamontowana platforma lęgowa dla rybołowa Pandion haliaetus . To jedno z działań ochronnych wynikających z planu zadań dla obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLB080005). Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W Wielkopolsce gniazduje już  niewiele rybołowów, jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Miejscem lęgowym rybołowa jest najstarszy fragment boru sosnowego, suche drzewa czy nawet martwe pnie. Ptaki te polują na ryby w wadach jezior, stawów czy rzek, zawisając w powietrzu nad zbiornikiem, wypatrując ryb. Bardzo chętnie ptaki te zajmują platformy gniazdowe i sztuczne gniazda, jak również wykorzystują do gniazdowania różnego rodzaju konstrukcje (wieże przeciwpożarowe, słupy). Coraz więcej par buduje też gniazda na słupach energetycznych.