POMIARY EMISJI HAŁASU

Firma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE współpracuje z najlepszymi, certyfikowanymi polskimi laboratoriami, dzięki czemu może zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług środowiskowych.

 

Pomiary z zakresu emisji hałasu obejmują:

  • Pomiary hałasu przemysłowego,
  • Pomiary hałasu komunikacyjnego,
  • Pomiary hałasu w trakcie budowy (realizacji inwestycji).

Emisja hałasu:

Hałasem nazywamy, zgodnie z definicją sformułowaną przez Z. Engela i J. Małeckiego, w referacie na konferencji poświęconej poprawie klimatu akustycznego w Polsce: 

„wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka”.

Głównym sprawcą hałasu, ogólnie rzecz biorąc, jest technika. Z przeprowadzonych szczegółowych badań w różnych krajach wynika, że na pierwszym miejscu pod względem uciążliwości plasuje się hałas drogowy (w tym szynowy) oraz kolejno:

-  hałas lotniczy,

-  hałas przemysłowy,

-  hałas sąsiedzki,

-  hałas stadionów i innych miejsc imprez masowych.

 

Metodyka pomiarów:

Metodyka badań jest ściśle związana z celem oraz miejscem przeprowadzanych badań.