POMIARY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Firma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE współpracuje z najlepszymi, certyfikowanymi polskimi laboratoriami, dzięki czemu może zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług środowiskowych.

 

Zakres usług pomiarowów emisji obejmuje przede wszystkim:

  • Okresowe pomiary emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.
  • Okresowe pomiary emisji do powietrza lotnych związków organicznych LZO.

​Wykonujemy także:

  • Pomiary odbiorowe i równoległe pomiary sprawdzające dla systemów monitoringu emisji z procesów spalania paliw.
  • Pomiary odbiorowe i równoległe pomiary sprawdzające dla systemów monitoringu emisji ze spalania i współspalania odpadów (np. dioksyny,furanymetaleLZOTOC ).
  • Pomiary emisji i imisji merkaptanówazbestuozonu oraz innych trudnych do oznaczenia substancji.
  • Wyznaczanie sprawności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza. 
  • Projektowanie i wykonawstwo króćców pomiarowych i stanowisk pomiarowych.