1024px-Sejm_433

Projekt ustawy o OZE na obradach sejmowych komisji

Sejmowa Komisja w tym tygodniu po raz pierwszy zajmie się projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). W praktyce prawo to zdefiniuje kształt polskiego sektora energii odnawialnej, teoretycznie celem przyszłej ustawy jest wdrożenie regulacji UE.

Odnawialne źródła energii to jeden z priorytetów polityki energetyczno – klimatycznej Unii Europejskiej. A jednym z jej celów to 20 – procentowy udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy – średnio 15,5 procenta.

Źródła odnawialne na razie są znacznie droższe od konwencjonalnych. Aby się rozwijały – trzeba je wspierać finansowo, poprzez dotacje. Powyższa ustawa OZE ma m.in. kompleksowo uregulować te kwestie. Od dłuższego czasu branża OZE wzywa do uchwalenia stabilnego prawa, które pozwoli jej się rozwijać.

Trzy lata temu został przedstawiony pierwszy projekt prawa, kompleksowo regulującego kwestie energetyki opartej na źródłach odnawialnych przez ówczesnego ministra gospodarki, wicepremiera Waldemara Pawlaka. Projekt nie wyszedł jednak poza ministerstwo gospodarki, gdyż przedstawiona tam koncepcja wsparcia dla OZE byłaby bardzo kosztowna.

Przed rokiem Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało nowy projekt, radykalnie zmieniający system wsparcia dla OZE, proponując wprowadzenie tzw. Systemu aukcyjnego oraz odrębnych przepisów dla prosumentów – właścicieli bardzo małych instalacji produkujących energię na własne potrzeby, ale z możliwością jej sprzedania do sieci.

Projekt został przyjęty w kwietniu 2014r. przez rząd. Pod koniec lipca Sejm skierował go do komisji energetyki i surowców energetycznych. Zgodnie z zamysłem rządu, większość przepisów miałaby obowiązywać od 2015 r.

http://www.naukawpolsce.pap.pl/