Firma LACERTA w ramach swojej działalności oferuje:

  • Tworzenie projektów i koncepcji ogrodów oraz zieleni w przestrzeni publicznej,
  • Aranżacje zieleni w pomieszczeniach użyteczności publicznej,
  • Sporządzanie inwentaryzacji dendrologicznych wraz z wyceną,
  • Opracowanie planu gospodarki drzewostanem,
  • Doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin oraz podnoszenia funkcjonalności oraz walorów estetycznych w nasadzeniach istniejących,
  • Nadzór nad roślinnością chronioną ustawowo przy realizacji inwestycji,
  • Nadzór wykonawczy nad pracami terenowymi,
  • Nadzór nad wycinką drzew lub cięcami konarów.

                                                                                                                     Wizualizacje: mgr szt. inż. arch. kraj. Karolina Julianna Biernacka