RAPORTY KOBiZE


Przedsiębiorcy (podmioty) korzystający ze środowiska w zakresie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (wymienionych w załączniku do ustawy), w związku ze spoczywającym na nich obowiązkiem składania raportów do Krajowej bazy, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) do końca lutego każdego roku powinni składać sprawozdania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

CZY PODMIOT POSIADAJĄCY WYŁĄCZNIE ŚRODKI TRANSPORTU RÓWNIEŻ POWINIEN ZAŁOŻYĆ KONTO W KRAJOWEJ BAZIE?

Zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku dotyczącym sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok,  konto należy założyć oddzielnie dla każdego “zakładu” (każdej lokalizacji) . Dodatkowo w poradniku zawarta jest informacja, że do raportu za 2013 r. jest możliwość założenia konta dla podmiotu, a nie dla “zakładu”, jeżeli podmiot nie ma “zakładu”.

Tym samym  za 2013r. istnieje możliwość wprowadzania raportów tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające “zakładu”.

 

W JAKI SPOSÓB SKŁADA SIĘ RAPORT:

Raporty składa się online, poprzez stronę KOBiZE. Aby wprowadzić dane należy dokonać rejestracji w bazie.