WYBRANE REFERENCJE

  Urząd Gminy Kartuzy – Inwentaryzacja zadrzewień – Park na skraju ul. Parkowej i ul. Hallera w Kartuzach

  Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. – Raport Oddziaływania na Środowisko dla Przedsięwzięcia: Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną  i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6  wraz z obiektami mostowymi

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KARTUZACH - Nadzór z zakresu: herpetologii, botaniki i mykologii w trakcie realizacji Przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1906g Grzybno-Szarłata w km 0+000 do km 1+88,36, realizowanej na działkach o nr ew. : 136/6, 136/16, 136/1, 136/3,53/4,53,46,493,3091/1, 70/3, 70/4, 3070/2, 359/1,359/6, 358, 357, 262/1, 351/8, 347, 359/3 obręb Grzybno; 95/3, 95/2, 95/1, 3090/1, 3090/2, 90/3, 90/4 obręb Kosowo; 660/1, 110/2,669, 675 obręb Przodkowo, 

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KARTUZACH – Monitoring środowiskowy przedsięwzięcia (porealizacyjny) : Przebudowa drogi powiatowej nr 1906g Grzybno-Szarłata w km 0+000 do km 1+88,36, realizowanej na działkach o nr ew. : 136/6, 136/16, 136/1, 136/3,53/4,53,46,493,3091/1, 70/3, 70/4, 3070/2, 359/1,359/6, 358, 357, 262/1, 351/8, 347, 359/3 obręb Grzybno; 95/3, 95/2, 95/1, 3090/1, 3090/2, 90/3, 90/4 obręb Kosowo; 660/1, 110/2,669, 675 obręb Przodkowo, 

Pdf_by_mimooh.svg   Arch-Deco Sp. z o.o. – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla Inwestycji: GDYŃSKIE CENTRUM FILMOWE, Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

Pdf_by_mimooh.svg   Bk-Konsulting – Analiza przyrodnicza dla przedsięwzięcia na terenie Obszaru Natura 2000 : Odbudowa Jazu w km 1+992 rzeki Młyńska Stuga w miejscowości Osetnik, gm.Orneta, województwo warmińsko-mazurskie; Inwestor : Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Pdf_by_mimooh.svg   LAFARGE BETON TOWAROWY SP. Z O.O. – Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla :Wytwórni Betonu Towarowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla: Betoniarni w Gryficach

Pdf_by_mimooh.svg   LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. – Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla: 4 Wytwórni Betonu Towarowego na terenie województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego

Pdf_by_mimooh.svg   POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TCZEWIE – Inwentaryzacja przyrodnicza oraz wniosek o wycinkę drzew dla: 68 drzew przy drogach: 2223G, 2800G, 2801G, 2802G, 2803G, 2804G, 2808G, 2809G, 2810G, 2228G na terenie Gminy Tczew

Pdf_by_mimooh.svg   Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich i Obiektów Budowlanych PROINBUD S.C. – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla: Rozbiórka istniejących obiektów produkcyjno – magazynowo – usługowych, budowa budynków warsztatowych z zapleczem socjalnym, magazynowym i pomieszczeniami technicznymi, budowa budynków administracyjno-biurowych, wykonanie przyłączy oraz elementów infrastruktury technicznej i drogowej  firm . Inwestor : Turbo – Nauta Sp. z o.o. oraz Elektro – plus Sp. z o.o.

Pdf_by_mimooh.svg   PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY arch. Małgorzata Magdziak-Błaszczyk – Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza dla inwestycji: Budowa osiedla 160 domów jednorodzinnych w Łodzi

Pdf_by_mimooh.svg   P.P.H.U. WOMIS – Uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z Inwentaryzacją Przyrodniczą dla Przedsięwzięcia: Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Lipowiec – Chmielno