Fot. Marcin Gołkowski
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
EKSPERTYZY PRZYRODNICZE
MONITORINGI POREALIZACYJNE
OPERATY ŚRODOWISKOWE (WODNOPRAWNE / ZINTEGROWANE / INNE)
POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Szybka wycena

Szybka wycena

Adres email do kontaktu (wymagane):

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Rodzaj dokumentu

DANE NIEZBĘDNE DO WYCENY DLA PUNKTÓW 1 i 2

Nazwa przedsięwzięcia:

Pełny adres przedsięwzięcia:

Numery działek:

Powierzchnia obiektu budowlanego:

Powierzchnia działki :

Ogólny opis inwestycji:

Lokalizacja na terenach chronionych:

Posiadane postanowienia/decyzje (załącz pliki)Ilość i rodzaj emitorów:

e - Pozwolenie Wodnoprawne, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza przyrodnicza, dokumentacja przyrodnicza, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, obliczenia emisji zanieczyszczeń, obliczenia hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń

e – Pozwolenie Wodnoprawne, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza przyrodnicza, dokumentacja przyrodnicza, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, obliczenia emisji zanieczyszczeń, obliczenia hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń