Wniosek o usunięcie drzew i krzewów

Firma LACERTA oferuje wykonanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów wraz z przeprowadzeniem kompleksowej inwentaryzacji, tj. określenia:

  • przybliżonego wieku i stanu drzewa/ określenie obwodu drzewa na wysokości 130cm,
  • obecności chronionych gatunków grzybów/porostów,
  • obecnościu dziupli i gniazd,
  • zasiedlenia przez ptaki/inne gatunki chronionych zwierząt.

W przypadku konieczności uzyskania odstępstwa w stosunku do chronionych gatunków – sporządzamy stosowny wniosek do RDOŚ.